Cursus

De magische wereld van de dans | Cursus

De avond van het klassieke ballet I

Drukkerij Van der Eems zaal 3

Prijs € 12,50
SERIEPRIJS € 10,-

door Rudolf Nammensma

Drukkerij Van der Eems zaal 3

Prijs € 12,50
SERIEPRIJS € 10,-

door Rudolf Nammensma

De basis van het klassieke ballet ligt in de Franse hofdansen ten tijde van de renaissance. Van daaruit heeft het balletgenre zich ontwikkeld. Aan de hand van beeldfragmenten ervaart u hoe het klassieke ballet zich verder heeft ontwikkeld. Vanavond staat met name het Franse balle, zoals Giselle centraal. U krijgt ook uitleg over zaken uit de ballettraditie: posities en de mimetaal.

Onderdeel van de serie 'De magische wereld van de dans'

Website: harmonie.nl

Deze voorstelling is onderdeel van de serie Cursus Dans