De Zweethut | het gedoe naar een IKC toe

Laden en Lossen

AEGON zaal

Prijs €

AEGON zaal

Prijs €

Inspiratie-avond voor medewerkers en andere genodigden van de samenwerkingspartners gemeente Leeuwarden, de Leeuwarder scholenkoepels PCBO, BMS en Proloog en kinderopvangorganisaties Sinne en SKF in Leeuwarden over integrale kindcentra (IKC’s). 

Een avond met ongetwijfeld een blik van (h)erkenning voor eenieder die is op welke wijze dan ook betrokken is bij de vorming van IKC’s.

Samenwerking binnen IKC’s en het kind centraal stellen stelt soms andere eisen dan alleen de voor iedere organisatie afzonderlijk geldende wet- en regelgeving, of vraagt om een herziening van werkwijzen in een organisatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gemeenschap-pelijke ruimtes als een speelplein? Gelden in de klas en op de BSO dezelfde gedragsregels voor de kinderen? Kun je als leerkracht en pedagogisch medewerker elkaars achterwacht zijn voor bedrijfshulpverlening? En hoe regelen we de medezeggenschap van ouders? Over dergelijke vragen en natuurlijk ook de verwachte en onverwachte voordelen van samenwerking in een IKC  heeft theatergroep Laden en Lossen een voorstelling gemaakt: “De Zweethut | Het gedoe naar een IKC toe”: een humoristische, inspirerende en leerzame voorstelling over de vorming van een IKC.

 Voor meer informatie over de IKC’s in de gemeente Leeuwarden zie www.ikc-leeuwarden.nl

Besloten voorstelling
Eindtijd: 22:00 uur
.