Entertainment

Wim Anker

Theatercollege: Levenslang & de maatregel tbs

Rabobank zaal

Prijs € 24,50
JEUGD/JONGEREN € 17,50
incl. garderobe en pauzedrankje

Rabobank zaal

Prijs € 24,50
JEUGD/JONGEREN € 17,50
incl. garderobe en pauzedrankje

Wim Anker vertelt tijdens dit themacollege over de ultieme strafsanctie in Nederland, de levenslange gevangenisstraf. Nederland is het enige EU-land (van de achtentwintig) waar levenslang ook daadwerkelijk een leven lang is. Anker is niet tegen de levenslange gevangenisstraf, maar wel gekant tegen de wijze waarop deze in Nederland wordt tenuitvoergelegd. Anker staat zelf zes levenslang gestraften bij en kan uit de praktijk hierover verhalen. Hij zal ook uitleggen welke verdachten in Nederland deze straf krijgen en hoe de situatie in diverse buitenlanden is geregeld. Daarnaast kan de maatregel tbs in Nederland worden opgelegd aan verdachten die ernstige misdrijven hebben gepleegd en bij wie deskundigen hebben vastgesteld dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Bovendien moet er gevaar zijn voor de veiligheid van andere personen.

Wim Anker vertelt tijdens dit themacollege over de ultieme strafsanctie in Nederland, de levenslange gevangenisstraf. Nederland is het enige EU-land (van de achtentwintig) waar levenslang ook daadwerkelijk een leven lang is. Anker is niet tegen de levenslange gevangenisstraf, maar wel gekant tegen de wijze waarop deze in Nederland wordt tenuitvoergelegd.

Anker staat zelf zes levenslang gestraften bij en kan uit de praktijk hierover verhalen. Hij zal ook uitleggen welke verdachten in Nederland deze straf krijgen en hoe de situatie in diverse buitenlanden is geregeld.

Daarnaast kan de maatregel tbs in Nederland worden opgelegd aan verdachten die ernstige misdrijven hebben gepleegd en bij wie deskundigen hebben vastgesteld dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Bovendien moet er gevaar zijn voor de veiligheid van andere personen.
De maatregel is een schrikbeeld voor de verdachten, omdat de duur in beginsel onbegrensd is. De maatregel is horizonloos en kan periodiek worden verlengd door de rechter.
Ook de samenleving heeft angst voor de maatregel tbs, dit echter ten onrechte. De resultaten (qua recidive) van de maatregel zijn veel gunstiger dan bij veroordeelden die een lange gevangenisstraf hebben ondergaan. Dat weten echter weinig mensen.
Bovendien is het beeld dat tbs-klinieken te vergelijken zijn met een duiventil volledig in strijd met de realiteit. Er vinden jaarlijks zeventigduizend verloven plaats en gemiddeld komen er dertig tbs’ers (iets) te laat terug van verlof. Dat is ongeveer een half promille. Soms pleegt de tbs’er tijdens zo’n verlof een nieuw feit. Dat haalt dan alle media, waardoor er een vertekend beeld ontstaat.

Een en ander wordt weer ondersteund en begeleid door beelden uit de documentaires van de NCRV!