Fries

Libbene Stiennen

met Piter Wilkens e.a.

Accent zaal

Prijs € 17,50
incl. garderobe en pauzedrankje

Accent zaal

Prijs € 17,50
incl. garderobe en pauzedrankje

Troubadour Piter Wilkens schreef in 2015 ter ere van het 45-jarig bestaan van de stichting Alde Fryske Tsjerken een programma met liedjes die iets met kerken te maken hebben. Het werd de afgelopen jaren met succes opgevoerd in volle Friese kerkjes. Nu is het de beurt aan het theater! Samen met bassist Willo de Bildt en gitarist Ytzen Peterson vertelt Wilkens een deel van de Friese geschiedenis in liedjes. Met nieuwe songs en een verrassende veejay.

In het jubileumjaar 2015, als de stichting ‘Alde Fryske Tsjerken’ haar 45 jarig bestaan viert, schrijft Piter Wilkens een liedjesprogramma voor in de kerken. Allemaal nieuw repertoire wat op een of andere manier met de kerken of een kerk te maken heeft. Het is een stuk Friese geschiedenis in liedjes vertelt. Hij wordt daarbij begeleidt door twee top muzikanten: Willo de Bildt op bas en Ytzen Peterson op gitaar.

Het programma slaat aan en de kerkjes zitten vol. Lovende recenties en een goed ontvangen cd album met dezelfde titel: ‘Libbene stiennen’.

Na twee jaar door Friesland in de kleinere Friese kerkjes getoerd te hebben is het tijd voor een vervolg.
Het programma is aangevuld met nieuwe liedjes en een veejay om het verrassend en up to date te houden. Klaar voor het theater.


Leeuwarder Courant: ‘In útfierend artyst fan formaat. Hy sjongt mei it gemak dêr’t jo en ik mei prate, sweeft frij oer de meldijlinen en boartet hiel moai mei dynamyk. Wat dat oanbelanget hat er in soad wille fan syn begelieders, de betroubere bassist Willo de Bildt en de alsidige, nuansearre spyljende gitarist Ytzen Peterson’. Friesch Dagblad: ‘Sterke ferskes yn fertroude styl dy’t moai oanslute by it bekende oeuvre fan Wilkens mei Kening fan de greide, Spitkeetgea en it ynteraktive Bim, bam brûns as takomstige publyksfavoriten’. Gerard Bakker (directeur stichting Alde Fryske Tsjerken) : ’Piter geeft de kerken terug aan de Friese samenleving. Sinds de jaren zestig zijn veel mensen met de rug naar de kerk komen te staan. Wilkens is in zijn liedjes in staat om te laten zien dat geloof - waarin dan ook - nog altijd van waarde is en dat de kerken het verdienen om meegenomen te worden naar de toekomst. Met name de laatste regel van het refrein van het lied ‘Komme en gean’ raakt mij: ‘Kom, til de tsjerke nei de takomst ta’.

Van de kerk naar het theater!

Website: sa24.nl