Steun ons

Cultuur heeft je nodig

Als Stadsschouwburg en brenger van (inter-)nationale, regionale en lokale shows, voorstellingen en concerten, zijn we stevig geworteld in Leeuwarden. Maar we nemen als hoofdstedelijk theater van Friesland ook een belangrijke plek in het Noorden in. En we doen waar we goed in zijn: zoveel mogelijk mensen in contact brengen met kunst en cultuur. We bewegen mee met de tijd en maken voortdurend stappen in de programmering en werkwijze om aan te blijven sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.
 
Dit doen en kunnen we niet alleen. We geloven dat het belangrijk is de maatschappij actief te betrekken en een breed draagvlak te creëren door het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met particuliere begunstigers en ondernemingen uit Leeuwarden, Friesland en daarbuiten.
 
De Harmonie heeft vier financieringsbronnen: de overheid, publieksinkomsten, horeca en verhuringen evenementen en inkomsten van begunstigers. Die laatste groep wordt gevormd door de Vrienden van De Harmonie, sponsoren, partners, donateurs én erflaters. Baten van deze begunstigers maken vele activiteiten mogelijk op het gebied van publieksbereik, toegankelijkheid en inclusiviteit, onderzoek en educatie.

De Harmonie steunen als sponsor of als partner

Wat zijn de voordelen voor jouw bedrijf?

Door je bedrijfsnaam aan De Harmonie te verbinden, kunnen onze bezoekers genieten van al het moois dat wij gezamenlijk aanbieden. Ook worden lokale maatschappelijke projecten ondersteund met behulp van jouw bijdrage. Partner worden van De Harmonie betekent dat je in beeld bent bij onze ruim tweehonderdduizend bezoekers. Wij zorgen ervoor dat je op deze website zichtbaar bent en nemen je mee in onze colofon bij papieren uitingen (zoals het jaarverslag, het Harmonie Magazine en andere uitingen). Ook zijn er mogelijkheden om activiteiten speciaal voor de werknemers van jouw bedrijf te organiseren.
 
De geefwet maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift sinds 2012 zelfs 150% in aftrek brengen op de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,- per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen schenkingsovereenkomst nodig.

Voorbeelden van sponsoring of partnerschap

  • Je kunt jouw bedrijfsnaam verbinden aan een specifieke voorstelling of festival en zo bijvoorbeeld de entreeprijs voor bezoekers verlagen; of een voorstelling en festival mogelijk maken.
  • Je kunt een prijs met jouw bedrijfsnaam uitreiken aan jong talent;
  • Je kunt een passende dienst aanbieden aan onze bezoekers, gratis of met korting;
  • Je kunt adverteren in ons populaire halfjaarlijkse Harmonie Magazine, onze genreboekjes of andere uitingen.
Wij gaan graag met jou persoonlijk in gesprek om de mogelijkheden voor een samenwerking op maat te bekijken. Geïnteresseerd? Neem contact op met Coromandel Brombacher (Hoofd Marketing & Publiciteit) 06 53 15 28 35.

Deze sponsoren en partners verbinden zich al aan De Harmonie

Schenken en nalaten voor particulieren

Bij alles wat we doen, zijn we afhankelijk van de bijdragen en betrokkenheid van anderen. De Harmonie dankt haar bestaan aan bijzondere mensen. Omdat we door je gift nét dat extraatje kunnen doen voor ons publiek, jonge talenten fair kunnen betalen en zorgen dat cultuur betaalbaar blijft voor iedereen. Voor nu en in de toekomst. Je kunt een eenmalige gift doen of structureel bijdragen. Wij zijn blij met alle giften, groot en klein. Je kunt ook (een deel) van je vermogen na je dood reserveren voor een goed doel. Dit kun je opnemen in je testament. Goede doelen met ANBI status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten voor hun doelstelling. 
 
 
Sinds 2012 maakt de Geefwet het voor particulieren het extra aantrekkelijk om te schenken aan instellingen met een culturele ANBI status. Als je jouw gift vijf jaar vastlegt is deze voor 125% aftrekbaar. Klik hier voor een rekenvoorbeeld. 

Hoe werkt het?

Je kunt een eenmalige gift doen door een bedrag over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL46 RABO 0128 1590 22 t.n.v. De Harmonie. Vermeld hierbij ‘gift'.
 
Je kunt structureel bijdragen door Vriend van De Harmonie te worden voor €19,50 per jaar of Een periodieke schenking doen. Je kunt sponsor of partner van De Harmonie worden of ons, zoals aangegeven, in je testament laten opnemen.
 
Een periodieke schenking omvat een periode van minimaal vijf jaar. Je ontvangt belastingvoordeel als je dit wettelijk vastlegt. Als je jouw bijdrage voor vijf jaar wilt vastleggen zou dat geweldig zijn. Een periodieke overeenkomst is snel en makkelijk te regelen.

ANBI status

Stadsschouwburg De Harmonie is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij danken je van harte voor elke bijdrage!

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van nieuwe voorstellingen, aanbiedingen en nog veel meer!
Welke nieuwsbrief wil je ontvangen?

Wekelijks een update met nieuws over voorstellingen en De Harmonie

Een wekelijkse update voor iedereen tussen 12 en 29 jaar

Aanmelden

Zoeken