Werken bij De Harmonie

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature(s) openstaan:
Vacature Operationeel Manager (fulltime)

Stadsschouwburg De Harmonie zoekt per 1 september 2024 een  Operationeel Manager (fulltime)
 
Over De Harmonie
Stadsschouwburg De Harmonie is een begrip in de provincie Friesland en ver daarbuiten. De schouwburg viert dit jaar haar 150 jarig jubileum. Met drie zalen is De Harmonie een van de vijf grootste theaters van het land, met een heel diverse en afwisselende programmering. Jaarlijks vind je hier rond de 700 voorstellingen en evenementen. Die trekken rond de 200.000 bezoekers.

De Harmonie is zo al 150 jaar relevant. Ook naar de toekomst toe wil De Harmonie actueel blijven. En voor zoveel mogelijk mensen een ontmoetingsplek zijn. Dat doen we vanuit de kernwaarden kwaliteit, actualiteit en toegankelijkheid. We staan in een open verbinding met onze omgeving en reageren alert op nieuwe ontwikkelingen en jagen ze vaak aan. Samen met andere spelers, waaronder de gemeente, willen we de komende jaren zoeken naar nieuwe vormen, verhoudingen en verbindingen. Daarbij willen we professioneel, adequaat, en zakelijk functioneren en streven naar een brede verankering in de maatschappij. In het kader van deze organisatieontwikkeling is de nieuwe functie Operationeel Manager ontstaan.

Als Operationeel Manager vervul je een belangrijke spilfunctie binnen onze organisatie. Je bewaakt de kwaliteit van onze dienstverlening en je bent verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van kwaliteitscontroleprocedures en je monitort de prestaties. Je bent onderdeel van het Managementteam en rapporteert aan de Algemeen Directeur. Je geeft leiding aan de afdelingen Hospitality, Theatertechniek, Onderhoud & Beheer, Productie & Verhuur en het stafbureau Roostering & Ondersteuning (20 fte).

De functie van operationeel manager is veelzijdig. Je weet dynamische, servicegerichte en enthousiaste teams samen te stellen. Daarnaast ben je een ondernemer pur sang en realiseer je activiteiten met een zo goed mogelijk financieel rendement. Je vertaalt strategische doelstellingen naar concrete operationele plannen en processen. Je stelt realistische omzetdoelstellingen vast voor de horeca en de verhuur, rekening houdend met seizoensgebonden trends en evenementenprogramma’s. Je bent eindverantwoordelijk voor het beheer en de realisatie van operationele budgetten en grote investering- en onderhoudsprojecten.

  Wat ga je doen? 

 • je bent eindverantwoordelijk voor de gehele dagelijkse operatie;
 • je draagt zorg voor efficiënte werkprocessen en een heldere overdracht naar de werkvloer; indien nodig implementeer je nieuwe werkprocessen en je zorgt ervoor dat medewerkers hierbij worden betrokken en veranderingen effectief worden doorgevoerd en gerealiseerd;
 • je draagt zorg voor een goede informatievoorziening richting je teamleden en stuurt hen op een mensgerichte manier aan waarbij er tijd en ruimte wordt gecreëerd voor creativiteit, ontwikkeling en innovatie;
 • je begeleidt, enthousiasmeert en draagt zorg voor een evenwichtige afdeling met heldere taken en verantwoordelijkheden;
 • je bent binnen de strategische kaders verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van operationeel beleid om de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van onze activiteiten te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren;
 • je zorgt ervoor dat de operationele activiteiten binnen de gestelde budgetten blijven;
 • je analyseert de markt om passende prijsstrategieën te ontwikkelen die zowel de omzet als de winstgevendheid van de horeca en verhuringen maximaliseren;
 • je vervangt de Algemeen Directeur bij diens afwezigheid.


Wat breng je mee?

 • je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt meerdere jaren operationeel leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie/omgeving;
 • je hebt kennis van de culturele sector;
 • je hebt affiniteit met financiën en cijfermatig werken;
 • je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed;
 • je bent sociaalvaardig en je hebt een natuurlijk leiderschap en kunt goed samenwerken met anderen;
 • je bent organisatorisch sterk onderlegd en beheerst complexe logistieke processen;
 • je bent besluitvaardig en hebt het vermogen om snel te reageren op veranderende omstandigheden;
 • je blijft effectief functioneren onder tijdsdruk en kunt prioriteiten aanbrengen;
 • je bent creatief en flexibel.

Wat bieden wij? 
Een prachtige functie in één van de mooiste en grotere theaters van het land, met fijne en betrokken collega’s.
De werkomgeving biedt variatie & uitdaging.  

De Harmonie hanteert de CAO Nederlandse Podia 2024 – 2025. Deze functie is conform CAO ingeschaald in schaal 9.  

Stadsschouwburg De Harmonie voert een personeelsbeleid waarin diversiteit en inclusie een speerpunt is. Onze deuren en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen.

Ben je enthousiast geworden?   
Wij komen graag met je in contact. Stuur je CV en motivatie, uiterlijk op zondag 2 juni aanstaande naar j.andringa@harmonie.nl onder vermelding van Vacature Operationeel Manager.

Wil je graag eerst nog wat meer weten over de vacature, bel dan met Johanna Andringa (HR-adviseur) op 06 – 37307019.

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar twee leden Raad van Toezicht. Als lid van de Raad van Toezicht krijg je de kans om een bijdrage te leveren aan de toekomst van De Harmonie.

De Harmonie
Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1874. In 2024 viert De Harmonie haar 150ste verjaardag wat te zien is in bijzondere programmering en verbinding met de samenleving over de volle breedte. De schouwburg biedt een breed scala aan voorstellingen, van intieme pareltjes tot grootschalige producties, met als doel om een toegankelijke , verbindende en duurzame plek te zijn voor iedereen. Tevens biedt De Harmonie in haar theatercafé een heerlijk menu met onder meer biologische en lokale producten. Eerlijkheid, duurzaamheid en vrijheid zijn de kernwaarden die door ruim 45 medewerkers en een grote groep aan freelancers en vrijwilligers dagelijks gekoesterd worden. Sinds 2016 is de schouwburg een trotse drager van het Gouden Green Key certificaat.

De missie van De Harmonie is zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur, om de samenleving te verbinden en te verrijken. Naast haar artistieke programmering speelt De Harmonie ook een actieve rol in de gemeenschap. De schouwburg werkt aan een diverse programmering en volgt de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie.

Om klaar te zijn voor de toekomst, vernieuwt De Harmonie het gebouw. Zo gaan we de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de entree aanpassen, en gaan we in de ruimte van de entree een multifunctionele ruimte creëren. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting met meer terrasruimte en evenementenmogelijkheden. De Harmonie onderzoekt samen met de gemeente Leeuwarden hoe, wanneer en onder welke voorwaarden verzelfstandiging kan plaatsvinden.

Los van de verzelfstandiging van De Harmonie is de organisatie ook op bestuurlijk niveau in ontwikkeling. Het huidige stichtingsbestuur zal hoogstwaarschijnlijk in 2024 overgaan naar een Raad van Toezicht model. Er zal na 1 juni een nieuwe directeur bestuurder geworven worden. Vanuit het huidige bestuur zullen er drie leden aanblijven in de beoogde Raad van Toezicht. Ter completering van de Raad van Toezicht naar vijf leden, is De Harmonie per juli 2024 op zoek naar:

2 Algemeen leden Raad van Toezicht met minstens een van de volgende aandachtsgebieden: vastgoed, juridisch, informatietechnologie, podiumkunsten, economisch, HRM.

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden, elk met een eigen deskundigheid. Zij conformeert zich aan de Governance Code Cultuur en beoordeelt of het bestuur bij zijn beleidsvorming en uitvoering van bestuurlijke taken zowel het belang van de organisatie als de maatschappelijk-culturele missie van de stichting in acht neemt. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en kritische sparringpartner van de directeur-bestuurder. Hierbij waarborgt de Raad een evenwichtige verhouding tussen inhoudelijke betrokkenheid en het bewaren van een zekere afstand. De Raad van Toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen (indien nodig vaker) en brengt zo nu en dan een bezoek aan een voorstelling of speciaal evenement in De Harmonie. De Raad streeft naar een gevarieerde samenstelling op het gebied van leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond.

 

Algemeen profiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is dat de leden een multidisciplinair team vormen met verschillende specialismen en vakgebieden en met diverse achtergronden. Ze zijn complementair aan elkaar en hebben allen affiniteit met de culturele sector.

Het streven is dat de RvT zodanig is samengesteld dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Deze kennisvelden en aandachtsgebieden kunnen verspreid zijn over -of verenigd in één of meerdere leden van de RvT. De RvT onderscheidt de volgende kennisvelden; politiek/bestuurlijk, cultuur/welzijn, financieel/economisch, juridisch/ governance en HR. Uiteindelijk zal de samenstelling van de RvT zo dienen te zijn dat bovenstaande aandachtsgebieden voldoende vertegenwoordigd zijn bij de leden van de RvT. Het proces van de verzelfstandiging vindt in afstemming met de gemeente plaats. Dit bepaalt ook het exacte moment van benoeming in de functie van bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht. Het is een bezoldigde functie.

De Raad van Toezicht hanteert de volgende algemene criteria voor al haar leden:

 • Je beschikt over bestuurlijke kennis en vaardigheden.
 • Je hebt een politiek sensitieve houding met gevoel voor stakeholderposities.
 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld van de culturele sector.
 • Je beschikt over analytisch vermogen en de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen.
 • Je kunt besluiten nemen.
 • Je hebt een open houding en een natuurlijke intentie om te willen leren.
 • Je beschikt over vermogen tot zelfreflectie.
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent onagankelijk ten opzichte van in- en externe belangen.
 • Je weet op een zuivere en constructieve wijze om te gaan met tegengestelde belangen.
 • Je beschikt over een relevant netwerk in de regio.
 • Je stelt je op als een teamplayer.
 • Je hebt voldoende tijd en mogelijkheden om je vrij te maken voor de functie.

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied governance, organisaAeontwikkeling en HRM
Als lid van de RvT breng je tenminste expertise mee op een van de beschreven aandachtsgebieden. Voor de vacature voldoet de kandidaat naast de algemene- aan onderstaande criteria:

 • Ervaring in de rol van toezichthouder binnen een RvT
 • Kennis en ervaring op het gebied van HRM, verandermanagement en organisatieontwikkeling
 • Juridische kennis
 • Ervaring op het gebied van samenwerking met lokale overheid en met andere relevante stakeholders
 • Netwerk in (in de sector en in) de regio Noord-Nederland, netwerk van buiten de regio is een pré
 • Affiniteit met de culturele sector

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied podiumkunsten, vastgoed en huisvesting
Als lid van de RvT breng je tenminste expertise mee op een van de beschreven aandachtsgebieden. Voor de vacature voldoet de kandidaat naast de algemene- aan onderstaande criteria:

 • Ervaring in de rol van toezichthouder binnen een RvT
 • Kennis van podiumkunsten op bovenregionaal niveau (pré)
 • Kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en huisvesting
 • Ervaring vanuit het bedrijfsleven

Diversiteit
Een optimale samenwerking binnen de Raad van Toezicht vereist een samenstelling met oog voor diversiteit. De leden van de raad vullen elkaar complementair aan, niet alleen op het gebied van kennis en kunde, maar ook wat betreft persoonlijke kenmerken. Bij de werving van nieuwe leden wordt dan ook nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop de diversiteit binnen de Raad van Toezicht kan worden vergroot. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, diversiteit in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht (RvT) vergadert circa 4 keer per jaar. Naast reguliere vergaderingen zijn er commissievergaderingen (audit, kwaliteit, en / of renumeratie) en overleggen met de Ondernemingsraad (OR). De frequentie van de vergaderingen kan indien nodig worden verhoogd. De RvT-vergaderingen vinden in principe op locatie plaats, doorgaans aan het einde van de dag. Voor deze nevenfunctie ontvangt u een passende vergoeding.

Procedure
De eerste kennismakingsgesprekken worden gedaan met Wierenga & De Graaf op locatie in Leeuwarden. Vanuit de kennismakingsgesprekken wordt er een selectie gemaakt van kandidaten die daadwerkelijk een gesprek kunnen voeren met leden van de RvT. Ter voorbereiding op het gesprek en als onderdeel van de werving maakt Wierenga & De Graaf gebruik van een assessment (TMA).

Contactpersoon voor deze procedure is Leo de Graaf. Voor meer informatie over deze nevenfunctie kunt u Leo bereiken via 058 303 13 46. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie en cv voor 1 juli  2024 te sturen naar solliciteren@wierenga-degraaf.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Raad van Toezicht’. 

Website Wieringa & De Graaf

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van nieuwe voorstellingen, aanbiedingen en nog veel meer!
Welke nieuwsbrief wil je ontvangen?

Wekelijks een update met nieuws over voorstellingen en De Harmonie

Een wekelijkse update voor iedereen tussen 12 en 29 jaar

Aanmelden

Zoeken