Toneel

Noord Nederlands Toneel | Mart van Berckel

My First Tragedy: Iphigeneia

donderdag

13

april
2023

20:30 uur

Accent zaal

Prijs € 19,50
incl. garderobe en pauzedrankje

korting met dbiebpas

donderdag

13

april
2023

20:30 uurAccent zaal

Prijs € 19,50
incl. garderobe en pauzedrankje

korting met dbiebpas

Griekse tragedies ware in het oude Athene niet alleen theatrale spiegels voor de jonge democratie, ze maakten deel van een groter ritueel voor Dionysos. In My first tragedy zoekt regisseur Van Berckel samen met zijn cast van dansers en acteurs naar een herwaardering van het rituele karakter van de tragedie, waarin het (menselijk) offer een belangrijke rol speelt. In een beeldende, fysieke en muzikale voorstelling pelt hij de tragedie stukje bij beetje af tot de niet-rationele kern.

Van carnaval tot rituele processies, van voetbalwedstrijden tot theater, het zijn allemaal manieren om als gereguleerde samenleving om te gaan met het ongrijpbare, met transgressie en met gevoelens die groter zijn dan ons zelf. Tegelijkertijd hechten we steeds meer waarde aan onze verlichte ratio en steeds minder waarde aan dat wat donker, onuitspreekbaar en niet-rationeel is.

De Griekse tragedies maakten in het oude Athene deel uit van een groter ritueel voor Dionysos, maar deze tragedies reflecteerden via oude mythen tegelijkertijd op de meer wereldlijke problemen van een jonge democratie. In moderne bewerkingen van de tragedies ligt de nadruk meestal op het laatste aspect. Mart van Berckel is meer geïnteresseerd in het eerste.

Mart van Berckel studeerde piano, muziektheater en regie in Arnhem (ArtEZ) en Zürich (Zürcher Hochschule). Hij werkte als theatermaker onder andere bij De Nieuwe Oost, het Kameroperahuis en Theater Sonnevanck. In de periode 21-23 doorloopt Mart het RAW-traject bij NNT waar hij via artistiek onderzoek en het maken van voorstellingen toewerkt naar zijn eerste grote zaalregie.

In zijn artistieke onderzoek zoekt Mart naar nieuwe vormen van dramaturgie, waarbij niet een tekst, maar juist muziek, het toneelbeeld of beweging het structurerende element is. Dat levert voorstellingen op die beeldend, muzikaal en vernieuwend zijn en die vragen oproepen als: hoe voelt een ruimte eigenlijk? Hoe kan muziek een verhaal vertellen zonder tekst of hoe functioneren tijd en ruimte op het toneel met en zonder acteurs? Zijn werk wordt onder andere geïnspireerd door Robert Wilson en Romeo Castalucci. In die zin werkt hij meer als componist dan als regisseur.

Zijn ensceneringen zijn composities met muziek, kleur, ruimte, licht en de lichamen van de acteurs. Zo maakte hij met choreograaf Angela Herenda van Club Guy & Roni een digitale beeldende voorstelling All that follows waarin dezelfde ruimte op hetzelfde moment werd bewoond door negen merkwaardige personages.


Regie: Mart van Berckel
Choreografie: Angela Herenda
Cast: Joost Bolt, Camilo Chapela, Sofiko Nachkebiya, Sharlee Daantje, Arno Verbruggen, Mats Voshol
Muziek: Tijn Wybenga
Decor: Vera Selhorst

 

Deel deze voorstelling:   E-mail