Nalaten aan Cultuur

Als schouwburg en brenger van (inter-)nationale, regionale en lokale shows, voorstellingen en concerten is Stadsschouwburg De Harmonie stevig geworteld in Leeuwarden. Als hoofdstedelijk theater van Friesland nemen we daarnaast een belangrijke plek in Noord-Nederland in. En we doen waar we goed in zijn: zoveel mogelijk mensen in contact brengen met kunst, cultuur én elkaar. De Harmonie is er voor iedereen!
De meerwaarde van nalaten aan De Harmonie 
Dankzij jouw gift kunnen we nét dat extraatje doen voor ons publiek, onze jonge talenten fair betalen en zorgen dat cultuur betaalbaar blijft voor iedereen. Voor nu en in de toekomst.
Natuurlijk kun je nu al een gift doen of structureel bijdragen, maar je kunt ook een deel van je vermogen voor een goed doel - zoals De Harmonie - reserveren in je testament. Zo kun je ervoor helpen zorgen dat dat wat jouw leven nu verrijkt, ook straks dat van anderen kan blijven verrijken. 
Nalaten - hoe gaat dat in zijn werk?

Nalaten aan een culturele instelling met ANBI-status heeft als voordeel dat de instelling vrijgesteld is van erfbelasting. Dit betekent dat je gift geheel en al ten goede komt aan de realisatie van de doelen van de instelling. Nalaten kan op verschillende manieren. Middels een erfstelling, waarbij de instelling erfgenaam wordt en zo deelt in de nalatenschap. Of middels een legaat, waarbij een vaststaand deel van de erfenis wordt toegewezen aan de instelling. Wil je nalaten aan een specifiek project of doel? Je neemt dit dan specifiek op in je testament. Maar natuurlijk verkennen we tevoren graag de mogelijkheden met je. Nalaten draait immers om jou en wat voor jou belangrijk is door te geven aan de generaties van de toekomst.