Sponsoring

Stadsschouwburg De Harmonie is één van de toonaangevende theaters in Noord-Nederland. Zij vervult in Leeuwarden en de regio een belangrijke maatschappelijke, culturele en economische rol. Met zo’n 830 voorstellingen, events en andere activiteiten en zo’n 220.000 bezoekers per jaar bieden we een breed scala aan podiumkunsten, amateurkunsten, commerciële activiteiten en meer.

   

Schenken

De Geefwet voor bedrijven
De geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want ook hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift sinds 2012 zelfs 150% in aftrek brengen op de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen schenkingsovereenkomst nodig.

De Geefwet voor particulieren
Sinds 2012 maakt de Geefwet het voor particulieren het extra aantrekkelijk om te schenken aan instellingen met een culturele ANBI status. Als u uw gift vijf jaar vastlegt is deze voor 125% aftrekbaar.

Een rekenvoorbeeld
Je schenkt: € 1.000,-
Jouw aftrekpost (dankzij de multiplier): € 1.250,-
Fiscale teruggave bij het toptarief van 52%: € 650,-
Een gift van € 1.000,- kost je dus € 350,-

 

Periodieke schenking

Een periodieke schenking omvat een periode van minimaal vijf jaar.  Je ontvangt belastingvoordeel als je dit wettelijk vastlegt. Als je jouw bijdrage voor vijf jaar wilt vastleggen zou dat geweldig zijn. Een periodieke overeenkomst is snel en makkelijk te regelen.

Wil je tot actie overgaan? Onderstaand kun je de benodigde bestanden van de belastingdienst downloaden:
- klik hier voor de schenkingsovereenkomst.
- geef je de voorkeur aan automatische incasso, klik dan hier voor de betalingsvolmacht.

De Harmonie staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam:
St. Cultureel Centrum "De Harmonie"
Kamer van Koophandel nummer: 01013230
RSIN/fiscaal nummer: 0028.95.419

Voor meer informatie en rekenvoorbeelden kun je kijken op:
www.belastingdienst.nl/anbi