Vacatures

Voor Stadsschouwburg De Harmonie komt Heeredwinger Advies graag in contact met belangstellenden voor de positie van

Bestuurslid (3)
voor respectievelijk de volgende portefeuilles:
  • kunst en cultuur
  • marketing, sales en ondernemerschap
  • bestuurlijk (politiek)

Voor alle portefeuilles geldt kennis van of tenminste aantoonbare verbondenheid met de sector, bestuurlijke of toezichthoudende ervaring, snappen hoe een publieksorganisatie met deze ambitie en omvang functioneert en een reputatie als team-player.

Klik hier voor de volledige vacature

Procedure

Heeredwinger Advies begeleidt De Harmonie bij de werving en (voor)selectie van nieuwe bestuursleden. Uw reactie kunt u sturen aan Jacques Heldoorn (j.heldoorn@heeredwinger.nl). Bij hem kunt u ook terecht voor nadere informatie (0625024328). De sluitingsdatum voor uw reactie is 20 april 2021.
De procedure voorziet in een kennismaking met Jacques Heldoorn en daarna een ontmoeting met twee bestuursleden en de directeur. Aan het bestuurslidmaatschap is geen vergoeding verbonden.